Zagrebački Holding
EnglishMapa webaLinkovi

Termini za 2018.

*Objavljeni termini postaju fiksni ukoliko se prijavi minimalno 25 djece za putovanje!
______________________________________________________
ZLATOKRILA, VELI LOŠINJ                                                                     
POLAZAK POVRATAK DANA CIJENA
18.06.2018. u 7 h 25.06.2018. oko 19 h 7 2.049,00 kn
*25.06.2018. u 7 h 02.07.2018. oko 19 h TERMIN
POPUNJEN
25.06.2018. u 7 h 09.07.2018. oko 19 h TERMIN POPUNJEN
09.07.2018. u 7.45 h 23.07.2018. oko 19 h 14 3.170,00 kn
30.07.2018. u 7.45 h 13.08.2018. oko 19 h 14 3.170,00 kn
**30.07.2018. u 7.45 h 06.08.2018. oko 19 h 7 2.449,00 kn
13.08.2018. u 7.45 h 20.08.2018. oko 19 h TERMIN POPUNJEN
*20.08.2018. u 7.45 h 27.08.2018. oko 14 h 7 2.349,00 kn
20.08.2018. u 7.45 h 30.08.2018. oko 14 h  10 2.639,00 kn
*Plesni kamp        
**Škola pjevanja s Ivanom Banfić      

______________________________________________________
STOIMENA, CRIKVENICA

POLAZAK POVRATAK DANA CIJENA
19.06.2018. u 8.30 h 26.06.2018. oko 14.30 h 7 1.880,00 kn
26.06.2018. u 8.30 h 03.07.2018. oko 14.30 h 7 1.880,00 kn
10.07.2018. u 8.30 h 24.07.2018. oko 14.30 h TERMIN POPUNJEN
17.07.2018. u 8.30 h 24.07.2018. oko 14.30 h TERMIN POPUNJEN
23.07.2018. u 8.30 h 30.07.2018. oko 14.30 h TERMIN POPUNJEN
31.07.2018. u 8.30 h 07.08.2018. oko 14.30 h TERMIN POPUNJEN
07.08.2018. u 8.30 h 14.08.2018. oko 12 h TERMIN POPUNJEN
26.08.2018. u 8.30 h 02.09.2018. oko 12 h 7 1.880,00 kn
____________________________________________________
CVRČAK, DUGA UVALA

POLAZAK POVRATAK DANA CIJENA
19.06.2018. u 7.30 h 26.06.2018. oko 18.30 h 7 1.980,00 kn
26.06.2018. u 7.30 h 03.07.2018. oko 18.30 h 7 1.980,00 kn
03.07.2018. u 7.30 h 10.07.2018. oko 18.30 h 7 1.980,00 kn
10.07.2018. u 7.30 h 24.07.2018. oko 18.30 h TERMIN POPUNJEN
24.07.2018. u 7.30 h 31.07.2018. oko 18.30 h TERMIN POPUNJEN
31.07.2018. u 7.30 h 07.08.2018. oko 18.30 h TERMIN POPUNJEN
07.08.2018. u 7.30 h 14.08.2018. oko 18.30 h TERMIN POPUNJEN
14.08.2018. u 7.30 h 21.08.2018. oko 18.30 h TERMIN POPUNJEN
21.08.2018. u 7.30 h 28.08.2018. oko 14 h 7 1.980,00 kn
21.08.2018. u 7.30 h 31.08.2018. oko 14 h 10 2.479,00 kn

______________________________________________________
LODA, SKRADIN

POLAZAK POVRATAK DANA CIJENA
18.06.2018. u 8 h 25.06.2018. oko 17 h 7 1.860,00 kn
25.06.2018. u 8 h 02.07.2018. oko 17 h 7 1.860,00 kn
02.07.2018. u 8 h 09.07.2018. oko 17 h 7 1.860,00 kn
09.07.2018. u 8 h 16.07.2018. oko 17 h 7 1.860,00 kn
16.07.2018. u 8 h 23.07.2018. oko 17 h 7 1.860,00 kn
23.07.2018. u 8 h 30.07.2018. oko 17 h TERMIN POPUNJEN
30.07.2018. u 8 h 06.08.2018. oko 17 h 7 1.860,00 kn
06.08.2018. u 8 h 13.08.2018. oko 17 h TERMIN POPUNJEN
13.08.2018. u 8 h 20.08.2018. oko 17 h 7 1.860,00 kn
20.08.2018. u 8 h 27.08.2018. oko 17 h 7 1.860,00 kn
27.08.2018. u 8 h 02.09.2019. oko 13 h 6 1.710,00 kn

______________________________________________________
VELI JOŽE, SAVUDRIJA

POLAZAK POVRATAK DANA CIJENA
*11.07.2018. u 8 h 18.07.2018. oko 19 h 7 2.699,00 kn
18.07.2018. u 8 h 01.08.2018. oko 19 h TERMIN POPUNJEN
*01.08.2018. u 8 h 08.08.2018. oko 13 h 7 2.699,00 kn
*Ljetni avantura kamp