Zagrebački Holding
EnglishMapa webaLinkovi

Kriteriji za odabir suradnika

KRITERIJI ZA ODABIR VANJSKIH SURADNIKA U NAZOROVIM PROGRAMIMA
Vanjski suradnici, bili oni mlađi, stariji ili umirovljenici, čine temeljnu snagu Nazora. Oni su studenti ili profesionalne osobe različitih profesija, zvanja, znanja i vještina koji skrbe o djeci i mladima 24 sata na dan. U svakodnevnom kontaktu s djecom i mladima potiču ih na društveno zabavne i sportske aktivnosti te igru i druženje. Afirmativno promiču intrageneracijsku i međugeneracijsku socijalizaciju.
 
PRIJAVA ZA SURADNIŠTVO
Osobnom odlukom i potpisom na dokument - Izjava - postaje se vanjski suradnik Podružnice Vladimir Nazor, odnosno kandidat za suradnika na dužnostima realizacije Pograma.
Dokument Izjave jednostrani je čin i predstavlja volju pojedinca da postane suradnik.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Podaci iz Izjave ulaze u jedinstvenu bazu podataka koja sadrži osobne i službene podatke prijavljenih suradnika te podatke o njihovim osobitostima. S podacima se postupa sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. U svakom trenutku suradnik/ica ima pravo na dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka. U tom slučaju potrebno je poslati pisanim putem zahtjev na adresu Makismirska 51 ili nazor@zgh.hr .


KRITERIJI ZA ODABIR
Vanjski suradnik Podružnice mora imati navršenih 18. godina života te minimalno srednju stručnu spremu i ukoliko posjeduje radne i psihofizičke sposobnosti zadovoljavajuće za rad sa skupinama korisnika za koje Nazor provodi program (djeca i mladi).


OSNOVNI KRITERIJI ZA ODABIR SURADNIKA
  1. Motivacija za posao
  2. Osobine ličnosti
  3. Dodatna edukacija te sposobnosti, znanja i vještine (posebice plivački i skijaški status)
  4. Komunikativnost
  5. Kreativnost
  6. Dosadašnje iskustvo u radu s djecom i mladima
  7. Zvanje, zanimanje, struka, vrsta studija
  8. Kronološka dob
Svi prijavljeni suradnici obvezani su prisustvovati internoj edukaciji o programima koju organizira podružnica Vladimir Nazor. Na edukaciji se upoznaju sa sadržajem i zahtjevima programa u kojima će aktivno sudjelovati i provoditi ih. Onaj tko nije u mogućnosti prisustvovati edukaciji ne može ostvariti suradništvo.


Suradnici se angažiraju putem Ugovora o djelu, odnosno, Ugovora o djelu redovitog studenta/učenika, a isplatu za svoj rad primaju na osobni žiro račun.

Potpisom Ugovora preuzimaju se sve obveze poslovnih pravila koje propisuje Podružnica Vladimir Nazor. Obvezno je pridržavati se opisanih zaduženja, a program provoditi sukladno priručnicima za vanjske suradnike i edukaciji.