Hosteli na moru

Morske destinacije Vladimir Nazor nudi mogućnost smještaja na 6 morskih lokacija koje obuhvaćaju čitavu Jadransku obalu.

Na Kvarneru nudimo smještaj na dvije lokacije: Hostel Stoimena u Crikvenici i Hostel Zlatokrila na Velom Lošinju.

Na području Istre smještaj nudimo u dva objekta: Hostel Cvrčak u Dugoj uvali i Kamp Veli jože u Savudriji.

U Dalmaciji pored Šibenika smjestio se Hostel Loda u Skradinu.