Zagrebački Holding
EnglishMapa webaLinkovi

Zaštita osobnih podataka

Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka - GDPR (General Data Protection Regulation), Zagrebački holding usvojio je smjernice za implementaciju GDPR-a u vidu Politike sustava upravljanja osobnim podacima.


Prikupljanje i obrada osobnih podataka dozvoljeni su isključivo kada postoji zakonska obveza ili obveza temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obrade osobnih podataka dozvoljene uz jasnu privolu vlasnika ili njihovih opunomoćenika. Podaci moraju biti točni i potpuni te razmjerni svrsi u koju se obrađuju. Prilikom prikupljanja osobnih podataka ispitaniku će se pružiti informacija o njegovom identitetu i kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole.

Svaki Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik, može zatražiti ostvarivanje prava na pristup, ispravak i brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega i za koje je dao privolu.
 

Obrasci zahtjeva za pristup osobnim podacima koji se obrađuju u informacijskom sustavu Zagrebačkog holdinga, njihov ispravak, brisanje i prenosivost mogu se preuzeti na službenim internet stranicama  i u sjedištu Zagrebačkog holdinga d.o.o. ; Ulica grada Vukovara 41.

Zahtjev se može predati osobno ili postali poštom na istu adresu s naznakom "Službenik za zaštitu osobnih podataka". Također se može dostaviti putem elektroničke pošte na adresu: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr

_______________________________________________________________________

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Ulica grada Vukovara 41
10 000 Zagreb
Tel.: +385 (1) 6420 000
E-mail: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr

ZORAN NAD
E-mail: zoran.nad@zgh.hr
Tel.: +385 (0)1 642 0035, fax: +385 (0)1 642 0303
Mob.: +385 (0)99 706 5934
www.zgh.hr
_______________________________________________________________________

Više INFORMACIJA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA u Podružnici Vladimir Nazor. ...

Više o prikupljanju osobnih podatak radi evidentiranja u sustavu eVisitor ....

Obrazac za podnošenje pritužbe ....

Ostali dokumenti (Zahtjev za pristup, ispravak, brisanje ili prenosivost osobnih podataka) za preuzimanje .....