Zagrebački Holding
EnglishMapa webaLinkovi

Obavijest za paušaliste

Poštovani,

Uz sve naše želje da ova sezona u kampu krene po planiranom tj. od 30.04.2021., a uslijed stalno mijenjajuće situacije zbog Covid-19 virusa, te imajući na umu i Vaše želje, ponudili bi Vam nekoliko varijanti paušala te se nadamo da ćete pronaći onu koja će Vama najviše odgovarati.
Ponudili bi Varn sljedeće opcije te Vas molimo da nam najkasnije do 15.04.2021. javite na e-mail adrese kampa: recepcija.savudrija@zgh.hr ili kamp.savudrija@zgh.hr za koju ste se opciju odlučili kako bi Vam na vrijeme poslali Ugovor.

a) Mogućnost korištenja standardnog 5 mjesečnog paušala u periodu od 01.05. — 30.09.2021. s popustom od 10% na ugovornu cijenu zone i parcele, na kojoj imate evidentiranu i uplaćenu rezervacije od 50,00€. Gostima koji se odluče za ovu varijantu nudimo produljenje roka plaćanja u dvije rate, do 31.07.2021. uz obvezu potpisa anex ugovora i izvršenja uplate prve rate, najkasnije do 30.04.2021., na devizni račun podružnice (podaci o računu u Ugovoru). Kamp garantira besplatno zadržavanje kamp prikolice i opreme na parceli do roka za uplatu prve rate, odnosno najkasnije do 30.04.2021.god.

b) Mogućnost korištenja skraćenog 4 mjesečnog paušala u periodu od 01.06. — 30.09.2021. Varijanta uključuje 15% popust na ugovornu cijenu zone i parcele na kojoj gost ima evidentiranu i uplaćenu rezervaciju od 50,00€. Gostima koji se odluče za ovu varijantu određuje se rok jednokratnog iznosa uplate najkasnije do 31.05.2021. uz obvezu potpisa anex ugovora i uplate akontacije - jamčevine u iznosu 10% na cijenu s popustom, takoder najkasnije do 31.05.2021. U tom slučaju kamp garantira zadržavanje kamp prikolice i opreme na parceli do roka za uplatu akontacije - jamčevine odnosno najkasnije do 31.05.2021.god.

c) Mogućnost odustajanja od korištenja paušala ali s namjerom zadržavanja prikolice i opreme na parceli, što uključuje plaćanje zauzeća parcele od 01.05.- 30.09.2021. god., bez prava korištenja prikolice u iznosu 300,00€ i automatizmom produženje zauzeća parcele s uplatom rezervacije od 30.09.2021. 30.04.2022.god. Gost je dužan dostaviti pisanu obavijest o odustajanju korištenja paušala i prihvaćanje Ugovora za uslugu zadržavanja prikolice i stvari na parceli u navedenim rokovima i cijenama na gore navedene e-mail adrese.

• Gosti koji ne planiraju boraviti dalje u kampu Veli Jože Savudrija dužni su ukloniti svu svoju opremu s parcela, te odvesti svoju prikolicu i sve stvari iz kampa najkasnije do 01.05.2021.

S poštovanjem,
 

Preuzmite dokument