sun

Morske destinacije

Jadransko more obuhvaća 718 otoka, 389 hridi i 78 grebena što čini hrvatsku obalu jednom od najrazvedenijih na svijetu. Hrvatska obala i otoci leže u pordučju Jadranskog tipa mediteranske klime, a pojedini imaju i posebna klimatska obilježja koja doprinose zdravlju posjetitelja.
 

Vladimir Nazor nudi mogućnost smještaja na 6 morskih lokacija koje obuhvaćaju čitavu Jadransku obalu.

Na Kvarneru nudimo smještaj na dvije lokacije: Hostel Stoimena u Crikvenici i Hostel Zlatokrila na Velom Lošinju.

Na području Istre smještaj nudimo u  dva objekta: Hostel Cvrčak u Dugoj uvali i Kamp Veli jože u Savudriji.

U Dalmaciji pored Šibenika smjestio se Hostel Loda u Skradinu.

 

Istražite našu ljetnu ponudu