sun

Kamp preživljavanja u prirodi za djecu u Savudriji

Kamp preživljavanja u prirodi za djecu
 
Vladimir Nazor u suradnji sa Školom za preživljavanje u prirodi "Agram" provodi program Preživljavanja u prirodi na dvije lokacije: Grad mladih u Zagrebu i u Kampu Veli Jože u Savudriji.

Priuštite svojim najmlađima da nauče kako se snalaziti u prirodnom okruženju i priliku da nauče kako se ponašati u izvanrednim situacijama bez tehnologije i pomoćnih pomagala. Cilj ovih programa je priprema za snalaženje u prirodi i djelovanje u izvanrednim okolnostima. Program se realizira u obliku učenja na temelju viđenja, gledanja ili motrenja te iskustvenim učenjem vještina koje će pomoći za sučeljavanje s izazovima i spremnosti za djelovanje.


Osiguravamo:
  • prijevoz do lokacije (Savudrija/Zagreb)
  • prehranu (Savudrija/Zagreb)
  • cjelokupan program preživljavanja (Savudrija/Zagreb)
  • svu potrebnu opremu za izvedbu programa (Savudrija/Zagreb)
  • Korištenje sportskih terena (Savudrija)
  • Animacijski tim zadužen za zabavne aktivnosti (Savudrija)
  • Zdravstvenu zaštitu - medicinska sestra/doktor (Savudrija)
  • Spasilačku službu (Savudrija)
Na samim lokacijam imat će priliku iskustveno učiti kako postaviti šator, kako organizirati prostor unutar šatora, kako i gdje zapaliti logorsku vatru, samostalno će pripremiti dio hrane na logorskoj vatri. Naučit će kako uloviti ribu na morskim lokacijama i kako svezati različite vrste čvrste čvorova. Proučavat će životinjski i biljni svijet, kako izraditi koplje, luk i strijelu. Vježbat će prvu pomoć i kako se orijentirati u prirodi.
 
#NezaboravnaPustolovina čeka samo na vas!


Program preživljavanja u Savudriji, Kamp Veli Jože
Program preživljavanja u Zagrebu, Grad mladih Granešina

Istražite našu ljetnu ponudu