sun

Kontakt

Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vladimir Nazor

Putnička agencija Vladimir Nazor
ID KOD:HR-AB-01-080042653

Maksimirska cesta 51a, Zagreb
Tel.: 01 6421 907
Faks: 01 6429 640
E-mail: nazor@zgh.hr


Poslovnica Maksimirska

Maksimirska cesta 51a
Radno vrijeme (ponedjeljak-petak)
08:00 - 16:00

E-mail: nazor@zgh.hr
Tel.: +385 (0)1 6421 945947
Faks: +385 (0)1 6429 640OIB: 85584865987
MB:03677702-18
IBAN: HR 86 2340009-1410257140
 

Istražite našu ljetnu ponudu