sun

Ponovljeni javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora i zemljišta podnošenjem pisanih ponuda

Ponovljeni javni natječaji za davanje u zakup poslovnih prostora i zemljišta
podnošenjem pisanih ponuda


Rok za dostavu pisanih ponuda je 12. lipnja 2023. do 15 sati. Ponude poslane poštom moraju pristići Društvu prije isteka roka za podnošenje ponuda.

U nastavku možete pronaći:
- Odluku o raspisivanju javnog natječaja
- Cjeloviti tekst javnog natječaja za zakup poslovnih prostora
- Cjeloviti tekst javnog natječaja za zakup zemljišta
- Obrazac ponude za prijavu na javni natječaj
 
 

Istražite našu ljetnu ponudu