Zagrebački Holding
EnglishMapa webaLinkovi

Kućni red i pravila ponašanja djece i mladih u programima

PONAŠANJE DJECE I MLADIH
Tijekom boravka u hostelu/kampu obvezno je primjereno se ponašati, što ukratko znači biti: pristojan, iskren, tolerantan (poštovati različitosti), miroljubiv (moguće sukobe rješavati na nenasilan način uz razgovor s voditeljicom/ljem), pozitivan (gledati dobre strane kod drugih sudionika programa), poštivati pravila ponašanja.
 
ODRŽAVANJE UREDNOSTI
Spavaonice u hostelu/kampu su višekrevetne pa je nužna urednost svakog sudionika radi održavanja čistoće.
U spavaonice ne unositi hranu. Svako jutro treba spremiti krevet, a posljednji dan, pri odlasku, skinuti posteljinu i staviti je na zajedničku hrpu. Pri korištenju sanitarija (umivaonik, tuš, WC) potrebno ih je ostaviti uredne i čiste.
Nakon  obroka poželjno je pomoći raspremiti stol tj. prikupljeno suđe staviti na kraj stola.
 
ČUVANJE IMOVINE
Potrebno je čuvati imovinu hostela/kampa, a eventualna šteta se posebno naplaćuje roditeljima korisnika koji je počinio štetu.
Voditi brigu o urednosti okoliša hostela/kampa i plaže, a smeće odlagati u koševe ili kontejnere.
 
PROGRAM BORAVKA
Obvezno je sudjelovanje u dnevnim aktivnostima i poštivanje dnevnog rasporeda događanja.
Na obroke treba dolaziti u zadano vrijeme, sjediti uvijek na istom mjestu i za istim stolom zajedno sa svojom skupinom i u pratnji voditeljice/lja.
 
Na organizirane izlete, šetnje, radioničke i sportske aktivnosti treba ići u pratnji voditeljice/lja ili animatorice/ra.
 
Obvezno se treba pridržavati vremena određenog za mir ili tišinu u hostelu/kampu:
podnevni mir (između 14:00 do 15:30 sati) predviđen je za odmor i događanja koja ne uključuju bučne aktivnosti te noćni mir (između 23:00 i 07:00 sati) kad se zahtijeva potpuni mir i tišina.
 
ZABRANE
Zabranjeno je samostalno odvajanje korisnika iz grupe (odlazak na WC, trgovinu i sl.) bez da se pojedinac javi voditeljici/lju svoje skupine koji mu daje odobrenje i određuje način odlaska i povratka u skupinu.
 
Zabranjeno je posjedovanje i korištenje bilo koje vrste opijata: alkohol, duhanski proizvodi, droga i ostala sredstva štetna za zdravlje. Također se zabranjuje posjedovanje i korištenje šibica, upaljača, pirotehničkih i eksplozivnih naprava, vatrenog i hladnog oružja.
 
UPOZORENJE!
Voditeljice/voditelji hostela/kampa mogu iz programa boravka udaljiti korisnika zbog ponašanja koje je u suprotnosti s Kućnim redom i Pravilima ponašanja korisnika u organiziranom odmoru.
 
Udaljavanjem iz programa ne ostvaruje se pravo povrata uplaćenih sredstava, a roditelj/staratelj snosi putne troškove povratka djeteta ili  je dužan osobno doći po dijete.
 
 
                                      
                                               
K U Ć N I   R E D
 
1. PRIJAVA
Prilikom dolaska voditelj skupine dužan je javiti se upravi hostela/kampa, prijaviti dolazak grupe putem ugovora, vauchera ili nekog drugog važećeg dokumenta te prirediti poimenične popise korisnika s datumom rođenja po skupinama i putne isprave korisnika ukoliko skupine dolaze iz inozemstva.

2. PRINCIPI BORAVKA U HOSTELU/KAMPU
Korisnici hostela/kampa organizirani su u skupine i to na način da nepunoljetne osobe mogu boraviti isključivo unutar skupina. Odgovorna osoba za svaku skupinu korisnika je voditelj skupine (mora biti punoljetna osoba), a preuzimanje djece potvrđuje svojim potpisom (postoji obrazac). Voditelj skupine je dužan surađivati s glavnim animatorom boravka te prenositi sve bitne informacije članovima skupine.
U slučaju nezadovoljstva korisnika unutar skupine molimo razgovarajte s voditeljem vaše skupine te glavnim animatorom boravka i u dogovoru s njima riješite nastali problem.

3. SMJEŠTAVANJE U SPAVAONICE I UPOZNAVANJE PROSTORA UNUTAR HOSTELA/KAMPA
Molimo da se smjestite u spavaonice prema naputku organizatora.
U smještajnom objektu upoznajte se s rasporedom prostora (ostale sobe, sanitarni čvorovi, zajedničke prostorije).
Uz pomoć organizatora/glavnog animatora upoznajte vanjski prostor hostela/kampa (raspored smještajnih paviljona i prilazne putove, smještaj blagovaonice/restorana, sportskih terena, igrališta, šetnica, putova prema plaži).

4. BORAVAK U BLAGOVAONICI
Postoji raspored dolaska na obroke i molimo dolazite u naznačeno vrijeme. Također, molimo da tijekom boravka na obrocima sjedite uvijek za istim stolom.
U blagovaonicu uvijek, a posebice na obroke, dolazite primjereno odjeveni i obuveni.

5.  PONAŠANJE NA KUPALIŠTU/PLAŽI
Molimo da se prilikom boravka na plaži ne odvajate od svoje skupine i da slušate naputke voditelja, odnosno animatora/glavnog animatora.
Nije dopušten samostalan odlazak na plažu ili u skupini, a bez pratnje voditelja ili animatora za sport.
Nije dopušteno kupanje i plivanje bez pratnje voditelja ili animatora te plivanje daleko od obale ili izvan zaštitnih plutača i kupanje po nevremenu.
Svi koji borave na plaži dužni su biti odjeveni u kupaće kostime (kupanje i sunčanje bez kostima je zabranjeno).

6.  ZAJEDNIČKI PROGRAMI
Aktivno sudjelujte u zajedničkim sportskim, zabavnim i kreativnim programima. Pridržavajte se dogovorenog uz toleranciju i  pravila fair play-a. Za vrijeme zajedničkih programa nije dozvoljeno pojedinačno odvajanje bez znanja voditelja, niti izlazak izvan prostora hostela/kampa.
       
7.  ODNOS PREMA IMOVINI HOSTELA/KAMPA
Molimo čuvajte imovinu hostela/kampa te se brižno i odgovorno odnosite prema okruženju u kojem boravite.
Namjerno nastale štete biti će  zapisnički ustanovljene i procijenjene te naplaćene osobama koje su je počinile.

8.  ČISTOĆA
Molimo Vas vodite brigu o čistoći u vlastitim i zajedničkim prostorima te cjelokupnom okruženju hostela/kampa. U spavaonice je zabranjeno unošenje hrane.
Nakon ustajanja pospremite svoj krevet. Pri odlasku iz hostela/kampa skinite posteljinu s kreveta i stavite je na jednu hrpu (odredba ne vrijedi za vrtićke skupine).
Sanitarije koristite pažljivo te ih iza sebe ostavljajte uredne i čiste,  onakve kakve biste željeli da ih pronađete.
Smeće u okruženju hostela/kampa, kao i na plaži, odlažite u postavljene koševe ili ga skupite u vrećice i   odložite u  kontejner.

9.  VRIJEME ZA ODMOR I SPAVANJE
Molimo za potpuni mir i tišinu od 23,00 do 7,00 sati. U to vrijeme potrebno je potpuno prekinuti sve bučne aktivnosti, uključujući  glasno pričanje i pjevanje ili slušanje glazbe.
Također, dnevno od 14 do 15,30 molimo za odmor (dozvoljavaju se aktivnosti bez kupanja, sunčanja i sporta).

10. IZGUBLJENE – PRONAĐENE STVARI
Za izgubljene predmete molimo Vas obratite se na recepciju ili u tajništvo  hostela/kampa.
Ukoliko ste pronašli ostavljene ili zaboravljene predmete molimo da iste odmah predate voditelju skupine ili na recepciju/tajništvo hostela/kampa. Predane stvari recepcija prima zapisnički.

11. NAKIT I OSTALE VRIJEDNE STVARI
Na recepciji ili u tajništvu možete deponirati nakit, novac, mobitel i ostale vrijedne predmete. Za eventualni nestanak spomenutih stvari, a koje nisu deponirane na recepciji ili u tajništvu, uprava hostela/kampa ne preuzima nikakvu odgovornost.

12. POSJETITELJI
Posjetitelji se moraju prijaviti na recepciji ili u tajništvu hostela/kampa. Za kraće zadržavanje u hostelu/kampu posjetitelji su dužni na recepciji ostaviti važeći osobni dokument, kojega vraćamo prilikom odlaska. Kod dužeg zadržavanja u hostelu/kampu boravak naplaćujemo na recepciji/tajništvu.
Prilikom posjete maloljetnim korisnicima, posjetitelj je dužan prvo se javiti u tajništvo/recepciju hostela/kampa.
Maloljetnim osobama pojedinačni izlaz iz hostela/kampa dozvoljen je isključivo u pratnji roditelja, a odobrenje ostalim članovima obitelji ili prijateljima izdajemo uz izričit pristanak oba roditelja (telefon, fax.). U slučaju kad je korisnik dijete rastavljenih roditelja, a u posjete dolazi samo jedan od roditelja (onaj kojem dijete nije povjereno na skrb), izlaz se dozvoljava uz prethodni pristanak roditelja skrbnika.

13.  SREDSTVA OVISNOSTI
U prostoru hostela/kampa i na plaži ZABRANJENO je uzimanje bilo kakvih opojnih tvari, alkohola, cigareta ili droge, sukladno Zakonu. Svakom maloljetnom korisniku kod kojeg se pronađu zabranjena sredstva ista će se oduzeti. Nepridržavanje navedenih odredbi sankcionirat će se udaljavanjem iz programa, o čemu odluku donosi upravitelj hostela/kampa, te prema potrebi obavještavanjem nadležnih institucija (u slučaju zlouporabe droga).
Punoljetnim osobama dopušteno je pušenje isključivo u za to predviđenom i označenom prostoru.

14.  LOŽENJE VATRE I KORIŠTENJE PIROTEHNIČKIH NAPRAVA
Loženje vatre je, zbog opasnosti od požara, Zakonom zabranjeno. Maloljetnim osobama je zabranjeno posjedovanje i korištenje šibica, upaljača i pirotehničkih i eksplozivnih naprava.

15.  OBRAČUN I ODJAVA
Obračun korištenih usluga obavlja voditelj skupine ili pojedinačni odrasli korisnik u upravi hostela/kampa na dan odlaska, ali preporučamo to učiniti dan ranije kako biste izbjegli moguće čekanje.
Molimo da na dan odlaska ne zaboravite vratiti ključ Vaše spavaonice.
Prilikom napuštanja hostela/kampa molimo da prostor ostavite uredan i čist, onakav kakvog ste ga zatekli.

16.  KNJIGA ŽALBE
Molimo pridržavajte se ovog Kućnog reda koji se temelji na pravima i potrebama naših korisnika. Svoje prigovore upišite u Knjigu žalbi koja se nalazi na recepciji hostela/kampa.
Za grubo kršenje odredbi Kućnog reda bit ćemo prisiljeni uskratiti Vam daljnji boravak u našem hostelu/kampu.

17.  POŠTA
Pošta ili brzojav stiže svakodnevno u hostel/kamp osim nedjelje.

18. PONAŠANJE SUDIONIKA
Molimo za civilizirano ponašanje i primjereno odijevanje unutar hostela/kampa, na plaži i na izletima.
   
                   
ŽELIMO VAM UGODAN BORAVAK S PUNO LIJEPIH TRENUTAKA!

UPRAVA HOSTELA/KAMPA
                               
AKO STE BORAVKOM BILI ZADOVOLJNI, RECITE TO SVOJIM PRIJATELJIMA,
AKO NISTE – RECITE TO NAMA