Zagrebački Holding
EnglishMapa webaLinkovi

Izjava o pristupačnosti

Zagrebački holding d.o.o., podružnica Vladimir Nazor nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište na adresi https://www.nazor.hr

STUPANJ USKLAĐENOSTI 
Mrežno sjedište https://www.nazor.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
  • dio fotografija i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst)
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika
  • trenutno ne postoji opcija uključivanja kontrasta na stranici, kao i uključivanja slova za osobe s disleksijom
  • nije moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje putem tipkovnice
  • nije moguće povećanje/smanjenje fonta
S obzirom na količinu sadržaja koji je potrebno uskladiti, pokrenuta je izmjena web stranice koja će biti sadržajno i programski usklađena sa Zakonom.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI
Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU (2018/1523 od 11. listopada 2018.).

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provela podružnica Vladimir Nazor.

Zagrebački holding d.o.o., podružnica Vladimir Nazor će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da, ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome obavijeste Zagrebački holding d.o.o., podružnicu Vladimir Nazor.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta podružnice Vladimir Nazor, korisnici mogu uputiti na nazor@zgh.hr  ili poštom na adresu: Zagrebački holding d.o.o., podružnica Vladimir Nazor, Maksimirska 51a, 10000 Zagreb.

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA
Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)
 
Kontakt :
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
 
Mobitel:  091/7850 408
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr