Zagrebački Holding
EnglishMapa webaLinkovi

Opći podaci

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41
10 000 Zagreb
upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu
Matični broj:  3677702
OIB:   85584865987
PDV ID HR85584865987

Podružnica VLADIMIR NAZOR
Maksimirska 51a
10 000 Zagreb
E-mail: nazor@zgh.hr
Tel.: +385-(0)1-6421 900, 907
Faks: +385-(0)1-6429 640

Osoba ovlaštena za zastupanje:
p.p. Goran Kršnjavi, univ.spec.iur.


Nadležno tijelo za službeni nadzor djelatnosti putničke agencije je Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10000 Zagreb

Putnička agencija Maksimirska 51a
10000 Zagreb
ID KOD:HR-AB-01-080042653
Radno vrijeme (ponedjeljak-petak)
08.00 - 16.00

E-mail: nazor@zgh.hr
Tel.: +385-(0)1-6421 906, 907, 900
Faks: +385-(0)1-6429 640