sun

Zakoni, pravilnici, propisi

Zakon o pružanju usluga u turizmu

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19); dopuna (NN 32/20); dopune (NN 42/20)
 
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - neslužbeno pročišćeni tekst; (NN 85/15NN 121/16NN 99/18); izmjene (NN 25/19); izmjene (NN 98/19); dopune (NN 32/20); izmjene i dopuna (NN 42/20)
 
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16) ; Izmjene i dopune (NN 68/19) ; Izmjene i dopune (NN 120/19)
 
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16NN 69/17) - neslužbeno pročišćeni tekst 

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (NN 140/15)

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" - neslužbeno pročišćeni tekst /.pdf ; (NN 82/07); (NN 82/09); (NN 75/12); (NN 69/13) ; (NN 150/14)

Pravilnik o sustavu eVisitor (NN 43/20)
 
Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19)

Istražite našu ljetnu ponudu